WE HAVE MOVED

.WE HAVE MOVED - CLICK HERE

Antal procent er den procentdel af p-afgifter, der blev givet

OBS-listen
For en sikkerheds skyld..
Antal procent er den procentdel af p-afgifter, der blev givet i København på de ti forseelser der oftest forekommer. Tallene er fra den seneste opgørelse fra Center for Parkering.

For en sikkerheds skyld beder vi dig om at se på OBS-listerne, så du kan være med til at skabe fremkommelighed og sikkerhed i trafikken - og ikke mindst undgå at få en p-afgift.

OBS-liste for punkter der hyppigst overses ved parkering
Når du parkerer, bør du være ekstra opmærksom på disse 10 punkter, som er de forseelser, der ofte overses ved parkering.

På årsbasis pålægger parkeringsvagterne i København flest afgifter for:
P-billetter (art 28)
Vejkryds (art 22)
Standsningsforbud (art 1)


Opdateret - primo dec. 2010

Nr.
Type
Procent.
Beskrivelse
1. 28. 38,0%
28.a–e. P-billetter – fx p-billet som ikke kan læses; p-billet ikke synlig; p-billet ugyldig; p-billet udløbet; to el. flere p-billetter i forruden.
2.
22.

21,7%
22. Vejkryds – hvor bilen er standset eller parkeret under 10 meter fra tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.
3. 05. 10,0%
05.a–k. Parkeringsforbud – fx parkeringsforbud ved skiltning og brudt gul kantlinje; parkeringsforbud i opholds- og legeområde; parkering uden for særligt afmærkede pladser i gågade; parkering uden for afmærkede parkeringsbåse.
4.
01.
8,6 01. Standsning i forbudszone. Køretøjet er standset, hvor der gælder et standsningsforbud angivet ved den områdetavle, der betyder, at der ikke må standses uden for de særligt afmærkede parkeringsbåse.
5. 24. 5,7%
24. Cykelsti, gangsti eller fortov – fx standsning eller parkering på cykelsti, gangsti, fortov, midterrabat, helleanlæg og lignende, eller delvis parkering på fortov, siderabat uden afmærkning, der tillader den type parkering.
6.
15.
4,8%
15. P-skive er indstillet forkert – fx hvor p-skiven ikke er stillet.
7.
26.
3,7%
26. Spærrelinje - standsning eller parkering ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 meter, og der ikke mellem køretøjet og linjen findes en punkteret linje.
8.

21.
2,2%
21. Udkørsel fra cykelsti. Køretøjet er standset, hvor det er forbudt standse og parkere ud for udkørsel fra en cykelsti eller inden for en afstand af 5 meter foran udkørslen.
9.
13.
1,5%
13. Reserveret parkeringsplads – med afmærkning ved tavle. Køretøjet er standset i strid med et standsnings- og parkeringsforbud på en reserveret parkeringsplads.
10.
02.
1,0%
02. Betinget standsningsforbud. Køretøjet er standset i strid med et betinget standsningsforbud, der er angivet ved den forbudstavle og undertavle, der betyder: "Standsning forbudt. Af- og pålæsning tilladt".
I alt
97,2 %

OBS-liste i forhold til veje
Følgende parkeringsforseelser bør du være ekstra opmærksom på, hvis du parkerer på følgende veje:

Opdateret - primo dec. 2010

Nr.
Vej
Beskrivelse
1
Juliane Maries Vej
28.a–e. P-billetter – fx p-billet som ikke kan læses; p-billet ikke synlig; p-billet ugyldig; p-billet udløbet; to el. flere p-billetter i forruden.
2
Refshalevej
26. Spærrelinje - standsning eller parkering ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 meter, og der ikke mellem køretøjet og linjen findes en punkteret linje.
3 Edel Saunders Vej
05.a–k. Parkeringsforbud – fx parkeringsforbud ved skiltning og brudt gul kantlinje; parkeringsforbud i opholds- og legeområde; parkering uden for særligt afmærkede pladser i gågade; parkering uden for afmærkede parkeringsbåse.
4
Edel Saunders Vej
Nyropsgade

28.a–e. P-billetter – fx p-billet som ikke kan læses; p-billet ikke synlig; p-billet ugyldig; p-billet udløbet; to el. flere p-billetter i forruden.
5 Nyropsgade
28.a–e. P-billetter – fx p-billet som ikke kan læses; p-billet ikke synlig; p-billet ugyldig; p-billet udløbet; to el. flere p-billetter i forruden.
6 Gothersgade
01. Standsning i forbudszone. Køretøjet er standset, hvor der gælder et standsningsforbud angivet ved den områdetavle, der betyder, at der ikke må standses uden for de særligt afmærkede parkeringsbåse.
7
Gunnar Nu Hansens Plads
28.a–e. P-billetter – fx p-billet som ikke kan læses; p-billet ikke synlig; p-billet ugyldig; p-billet udløbet; to el. flere p-billetter i forruden.
8
Frederikssundsvej
01. Standsning i forbudszone. Køretøjet er standset, hvor der gælder et standsningsforbud angivet ved den områdetavle, der betyder, at der ikke må standses uden for de særligt afmærkede parkeringsbåse.
9
Skt. Annæ Plads
28.a–e. P-billetter – fx p-billet som ikke kan læses; p-billet ikke synlig; p-billet ugyldig; p-billet udløbet; to el. flere p-billetter i forruden.
10
Øster Farimagsgade
22. Vejkryds – hvor bilen er standset eller parkeret under 10 meter fra tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.